TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Wahl zet zich in om digitale communicatie toegankelijk te maken voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. Alle redelijke inspanningen zullen worden geleverd om onze website te conformeren aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, Level A &AA en te voldoen aan de toepasselijke toegankelijkheidswetten. 

Om dit te bereiken, werken we samen met eSSENTIAL Accessibility om ons toegankelijkheidsprogramma te beheren en toezicht te houden op het bestuur ervan. Hun toegankelijkheidsprogramma evalueert en controleert onze digitale producten voortdurend in overeenstemming met best practices en wordt ondersteund door een divers team van toegankelijkheidsprofessionals, waaronder gebruikers van ondersteunende technologieën. Het platform gaat bovendien verder dan de minimale nalevingsvereisten door een ondersteunende CX-technologietoepassing beschikbaar te maken voor klanten die moeite hebben met typen, gebaren, een muis bewegen of lezen. De applicatie is gratis te downloaden en bevat tools zoals muis- en toetsenbordvervangingen, spraakherkenning, spraakondersteuning, handsfree/ aanraakvrije navigatie en meer. 

Wanneer u een link van onze webpagina's selecteert, die leidt naar een door derden beheerde website, bent u onderworpen aan het privacy-, auteursrecht-, beveiligings- en informatiekwaliteitsbeleid van die website en we kunnen niet garanderen dat de website voldoet aan de toegankelijkheidseisen van sectie 508 van de Rehabilitation Act en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Voor meer informatie bezoek: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/web-accessibility

We horen graag van u als u toegankelijkheidsbarrières tegenkomt op onze digitale eigendommen. Neem contact op met onze klantenservice via accessibility@wahlclipper.com.