GLOBAAL PRIVACYBELEID

Geldig vanaf: November 2022

Bij Wahl nemen wij de privacy van onze gebruikers, klanten en vertrouwde partners serieus. Het is zeer belangrijk dat de gegevens die u aan ons toevertrouwt vertrouwelijk en veilig worden behandeld. We hebben het volgende Globale privacybeleid opgesteld. Hierin is door middel van verwijzing ook ons Cookiebeleid opgenomen (we verwijzen naar deze richtlijnen met de termen “Privacybeleid” of “Beleid”). Van alle personen die tot taak hebben om namens ons persoonsgegevens te verwerken wordt verwacht dat zij deze gegevens beveiligen conform dit Beleid. Dit Beleid is opgesteld om aan de globale vereisten te voldoen, met inbegrip van Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa, APAC (inclusief Japan en Singapore), en andere rechtsgebieden.

Neem de tijd om dit Beleid grondig door te lezen voordat u onze websites bezoekt of gebruikmaakt van een van onze andere diensten. Wanneer u onze onlinediensten, zoals onze websites, bezoekt of gebruikt, of elektronisch met ons communiceert (ook via onze websites) stemt u in met de verzameling, het gebruik, de verstrekking en verwerking van uw gegevens zoals beschreven in het Globale privacybeleid dat op die datum geldt. Dit Beleid is een contract tussen u en Wahl en is, net als elk ander contract, een wettelijke overeenkomst.  Wanneer u het niet eens bent met de voorwaarden van dit Beleid, dient u onze websites of overige services niet te gebruiken of bezoeken.

 

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom adviseren we u om het altijd door te lezen bij elke interactie met ons, onze websites en overige diensten.

·      Wat valt er onder dit beleid?

·      Wat valt er niet onder dit beleid?

·      Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

·      Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen

·      Hoe kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken?

·      Hoe delen we uw gegevens?

·      Cookies en online trackingtechnologieën

·      Uw controles en keuzes

·      Hoelang bewaren we uw gegevens?

·      Internationale gegevensoverdracht

·      Persoonsgegevens van kinderen en veiligheid

·      Wijzigingen in dit privacybeleid

·      California Consumer Privacy Notice

·      Inwoners van de EU en VK

·      Inwoners van Brazilië

·      Overige contacten en rechten voor specifieke rechtsgebieden

·      Contact

Wat valt er onder dit beleid?

Dit Privacybeleid beschrijft hoe Wahl Clipper Corporation en haar dochterondernemingen ("Wahl" of "wij") uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen, bewaren en beschermen.  Deze activiteiten worden ook wel "verwerking" genoemd. Dit beleid bevat ook belangrijke informatie over uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken. Tenzij anders vermeld, is dit Privacybeleid van toepassing wanneer u een van onze dienstens bezoekt, inclusief de websites en toepassingen waarop dit Beleid is gepubliceerd ("Websites").  Enkele hiervan worden hier vermeld.  Dit geldt ook wanneer u ons teksten, e-mails of andere elektronische berichten toestuurt, bij interactie met ons of onze advertenties via diensten van derden, en bij offline communicatie met ons, bijvoorbeeld telefonisch, schriftelijk of persoonlijk.

Wij volgen dit privacybeleid conform de geldende wetten van de locaties waar we actief zijn. In sommige gevallen kunnen we aanvullende verklaringen over gegevensbescherming afgeven voor specifieke producten, praktijken of regio's. Die voorwaarden dienen dan in samenhang met dit beleid te worden gelezen.

Wat valt er niet onder dit beleid?

Dit Beleid geldt niet voor gegevens die worden verzameld of gebruikt door andere bedrijven of derden. Zij hebben elk hun eigen privacybeleid. Lees dit door om te achterhalen hoe uw gegevens zullen worden behandeld. Een voorbeeld: soms linken wij naar sites of diensten van andere bedrijven, of verschaffen daar toegang toe. Die sites en diensten vallen niet onder dit Beleid en wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van die andere bedrijven. Houd er ook rekening mee dat, wanneer u met ons communiceert via een derde partij (bijv. Facebook), die derde partij ook uw gegevens kan verzamelen. Ons privacybeleid geldt voor de gegevens die wij verzamelen en het privacybeleid van de derde partij geldt voor de gegevens die zij verzamelt, zelfs wanneer die derde partij en wij dezelfde gegevens verzamelen. 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij beseffen dat u erop vertrouwt dat wij uw persoonsgegevens beveiligen. Dat vertrouwen nemen wij serieus en wij nemen noodzakelijke en passende fysieke, elektronische en procedurele maatregelen, in overeenstemming met de industriële normen, om de privacy, nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van persoonsgegevens te beschermen en beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, verstrekking, acquisitie, exfiltratie, wijziging en vernietiging.  

Om onze Websites en andere diensten beter te kunnen leveren, onderhouden, beschermen en verbeteren, delen wij gegevens met onze partners, leveranciers en vertrouwde organisaties (onze "Dienstverleners"). Sommige van onze Dienstverleners kunnen namens ons gegevens verwerken conform onze instructies, dit Beleid en eventuele andere passende maatregelen met betrekking tot de vertrouwelijkheid, beveiliging en andere vereisten die wij nodig achten. Onze Dienstverleners hebben uitsluitend toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun overeenkomsten met ons na te komen. Daarnaast nemen wij redelijke maatregelen om te zorgen dat onze Dienstverleners de gegevens beveiligen die voor hen toegankelijk zijn vanwege hun relatie met ons. Wanneer Wahl vaststelt dat een Dienstverlener de gegevens oneigenlijk gebruikt of verstrekt, zal Wahl in commercieel opzicht voldoende maatregelen nemen om dergelijk oneigenlijk gebruik of verstrekking te beëindigen of corrigeren.

Informatie over de Dienstverleners waarmee wij samenwerken vindt u hier. Deze lijst kan in de loop der tijd wijzigen. Wij zullen ons inspannen om deze bijgewerkt te houden.

Wij vinden het belangrijk om uw gegevens veilig te bewaren. Wij proberen de gegevens in ons bezit te beveiligen nemen de verantwoording voor de beveiliging van de gegevens die via ons aan onze Dienstverleners worden verstrekt. Geen enkel beveiligingssysteem is echter perfect en we kunnen niet beloven dat uw gegevens onder alle omstandigheden veilig zullen zijn. Wij stellen het op prijs als u uw deel van de verantwoordelijkheid draagt voor het veilig houden van uw gegevens. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord en account(s) bij de Websites en voor alle activiteiten die onder uw wachtwoord of account plaatsvinden op de Websites. Wahl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om uw toegang tot de Websites en iedere overeenkomst die u heeft met Wahl met betrekking tot de Websites, te beëindigen indien wij vaststellen of vermoeden dat u uw account voor de Websites of wachtwoordgegevens aan een onbevoegde derde heeft verstrekt.

Soorten persoonsgegevens die wij verzamelen

We verzamelen drie categorieën persoonsgegevens: (1) gegevens die u aan ons verstrekt; (2) gegevens die automatisch via uw browser of apparaat binnenkomen; en (3) gegevens afkomstig van derden.  Soms verzamelen wij gegevens om aan een wettelijke of contractuele verplichting te voldoen; en dat verzamelen kan al of niet verplicht zijn. Welke specifieke gegevens wij over u verzamelen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals uw aanvragen en toestemmingen, de vorm van interactie tussen u en ons en onze Websites, uw communicatie met ons, of u een account heeft, en uw bestelgeschiedenis.

 

Gegevens die u aan ons verstrekt

 • Aanmelding van account en profiel: We vragen om uw voor- en achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, uw post-/bezorgadres, verlanglijst, telefoonnummer, faxnummer, evenals andere gegevens, zoals uw bestelgeschiedenis en downloadbare producten.
 • Registratie van een product: Wanneer u een product registreert, vragen we u om uw voor- en achternaam, e-mailadres, leeftijd, gender, postadres, een productnaam, prijs, datum en de winkel waar u het product heeft gekocht.
 • Verzoeken om ondersteuning: Graag geven we u de best mogelijke ondersteuning. Daarom vragen we om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die ons kan helpen om aan uw verzoek te voldoen.
 • Loterijen, prijsvragen en andere acties: We vragen om verschillende soorten gegevens bij verschillende loterijen, prijsvragen en andere acties. In de rechtsgebieden waar dat is toegestaan, kunnen we bijvoorbeeld om uw naam, e-mailadres en geboortedatum vragen, maar ook of u eventueel foto's en video's wilt aanleveren.      
 • Ambassadeursprogramma van Wahl: Wanneer u met ons wilt samenwerken als een van onze Ambassadeurs, verstrekt u ons uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, nummer van uw beroepsvergunning, en de vergunningsstatus.
 • Vakbeurzen: Naar aanleiding van vakbeurzen kunt u ervoor kiezen om ons gegevens te verstrekken zodat we u op de hoogte kunnen houden van Wahl-producten en diensten die u wellicht interesseren. Deze gegevens kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer, functie en informatie over uw voorkeuren.
 • Rechtstreekse aankopen door distributeurs: Onze distributeurs verstrekken ons informatie over de artikelen die zij kopen, de betalingsmethode en verwante gegevens, facturatie- en verzendgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Online aankopen:  Wanneer u een aankoop doet op een van onze e-commerce Websites, dan worden uw betaalgegevens (bijv. betaalpas- en creditcardnummer en bijbehorende gegevens), facturatie- en verzendgegevens, en overige aankoopgegevens verzameld en bijgehouden door onze vertrouwde Dienstverleners, die gespecialiseerd zijn in de veilige extractie en verwerking van betalingstransacties en de afhandeling van bestellingen. Wahl verzamelt de betaalgegevens die u verstrekt bij een online aankoop niet en slaat deze niet op.
 • Aanmelding voor meldingen, e-mails, reclame, nieuwsbrieven of andere berichten: uw naam, de contactgegevens die u verstrekt, en uw voorkeuren.

 

Informatie die automatisch wordt verzameld

 • Cookies en soortgelijke technologieën: Wij (of onze Dienstverleners) gebruiken cookies en soortgelijke technologieën (zoals cookies, webbakens, links en andere trackingtechnologieën) om te bepalen welke browser of apparaat u gebruikt. We gebruiken die technologieën om informatie te verzamelen over uw gebruik van en interactie met de Websites, onze e-mailcorrespondentie, bepaalde diensten van derden, clienttoepassingen en bepaalde online activiteiten (zoals de websites die u bezoekt, uw browsertype, besturingssysteem en interacties met onze inhoud en e-mails). Raadpleeg voor meer informatie over de manier waarop wij dit soort technologieën gebruiken ons Cookiebeleid.
 • Apparaatgegevens: We verzamelen apparaatgegevens, zoals het type en merk van het apparaat, besturingssysteem, hardwareversie, apparaatinstellingen, bestands- of softwaretype, en unieke apparaat-ID's. (Een uniek apparaat-ID, of "UUID" is een automatisch toegekende tekenreeks die kan worden gebruikt om een browser, app of apparaat te herkennen, zoals het IMEI-nummer op een mobiele telefoon. Er zijn verschillen in hoeverre ze permanent zijn, of ze door gebruikers kunnen worden gereset, en hoe ze toegankelijk zijn.) Hieraan kunnen we zien hoe onze Websites presteren en dat helpt ons om te zorgen dat ze beter functioneren voor u, op uw specifieke apparaat.
 • Lokale opslag: Wij (en onze Dienstverleners) verzamelen gegevens, zoals uw voorkeuren, en slaan die lokaal op uw apparaat op met behulp van de lokale opslag en caches voor applicatiegegevens van uw browser.
 • Gegevens van logbestanden: Net als de meeste onlinediensten verzamelen wij automatisch bepaalde gegevens en slaan die op, wanneer iemand onze Websites bezoekt (ook personen die geen account hebben). Het betreft dan gegevens zoals het adres, browsertype, toegangstijden, domeinnamen, besturingssysteem, de verwijzende webpagina('s), bezochte pagina's, locatie, mobiele provider, apparaatgegevens (inclusief ID's), zoektermen en cookiegegevens.

 

Gegevens verzameld via derden:
Wahl krijgt ook informatie over u, die u zelf openbaar maakt, bijvoorbeeld op een sociaal netwerk. Let op: alle inhoud of informatie die u deelt met of verstrekt aan derden en die betrekking heeft op Wahl, uw communicatie met Wahl, of die gebruikmaakt van de Websites of hieraan gerelateerd is, is mogelijk noch privé noch vertrouwelijk. En dat valt niet onder de verantwoordelijkheid van Wahl.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wanneer we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, of verstrekken, moeten we daarvoor een geldige reden hebben. In sommige rechtsgebieden, zoals de Europese Unie ("EU") heet dit de "wettelijke grondslag voor verwerking". Soms is onze wettelijke grondslag dat wij u om toestemming hebben gevraagd, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor een e-mailbericht. We zullen u niet altijd om toestemming vragen, bijvoorbeeld wanneer u redelijkerwijze kunt verwachten dat we uw persoonsgegevens verwerken, of wanneer we een geldige zakelijke reden hebben om uw gegevens te verwerken, maar alleen wanneer dit niet in strijd is met de wet of uw rechten. Soms verwijzen we hiernaar als "legitiem zakelijk doel".

We verwerken informatie over u voor een of meer van onze legitieme zakelijke doelen. Bijvoorbeeld, indien toegestaan, kan Wahl (en of onze Dienstverleners) uw gegevens gebruiken voor:

 • naleving van de reden waarom uw gegevens zijn verzameld of verstrekt;
 • de verificatie van uw identiteit;
 • het ontdekken en voorkomen van fraude en andere misdrijven;
 • de uitvoering van bestellingen (d.w.z. betalingen ontvangen, updates verstrekken, verzenden, en problemen oplossen, waaronder, maar niet beperkt tot, terugbetalingen en retourneringen);
 • aflevering van berichten, informatie of diensten en aanbiedingen;
 • ondersteuning van u en andere gebruikers;
 • de presentatie, optimalisatie en het onderhoud van de beveiliging van onze Websites en andere diensten;
 • registratie, onderhoud en meldingen aan u over uw website-account;
 • reacties op verzoeken van wetshandhavingsinstanties en indien wettelijk vereist of op gerechtelijk bevel;
 • onderzoek, tests, analyses en ontwikkeling van onze producten, Websites en diensten;
 • het mogelijk maken voor u om deel te nemen aan de interactieve functies op onze Websites; en,
 • personalisering van uw ervaring op onze Websites en het leveren van inhoud, producten en diensten die aansluiten bij uw interesses, waaronder gerichte aanbiedingen via onze Websites, sites van derden, en via e-mail of sms (met uw toestemming, indien die wettelijk vereist is).

Marketingberichten
We sturen u alleen marketingberichten wanneer u ons laat weten dat we hiervoor toestemming hebben. Houd er rekening mee dat, zelfs wanneer u zich afmeldt voor onze marketingberichten, we nog wel om andere redenen contact met u kunnen opnemen.

Gerichte reclame
Wanneer u een Website-account heeft of toestemming heeft gegeven, kunnen we de gegevens die wij van u hebben gebruiken om u relevante en gerichte advertenties over ons te tonen via de websites van andere bedrijven, zoals Facebook, Google of Twitter. Dit zal echter niet gebeuren wanneer dat niet is toegestaan volgens de geldende wetgeving. Wanneer we dit doen, delen we uw gegevens in gehashte vorm met een van die bedrijven, zodat u onze advertenties ziet wanneer u zich op het platform van die provider bevindt. In dergelijke scenario's, zijn wij samen met die bedrijven de verwerkingsverantwoordelijken, omdat wij gezamenlijk de doelen en middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vaststellen.

Geanonimiseerde gegevens:
We kunnen geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens gebruiken (dat zijn gegevens die niet herleidbaar zijn naar individuele klanten) voor onze legitieme zakelijke doelen, voor zover dat is toegestaan.

Wijziging van doel
We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, tenzij we redelijkerwijze oordelen dat we ze moeten gebruiken om een andere reden die verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Wilt u weten waarom de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, neem dan contact met ons op.

Wanneer we uw persoonsgegevens voor een niet gerelateerd doel moeten gebruiken, zullen we dit aan u melden en uitleg geven over de wettelijke grondslag hiervoor. Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, conform de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk is vereist of toegestaan.

Hoe delen we uw persoonsgegevens?

Wahl zal uw persoonsgegevens nooit verkopen. We kunnen informatie over u, inclusief persoonsgegevens, delen met dochterondernemingen waarvoor dit Beleid ook geldt, of die praktijken hanteren die minimaal even beschermend zijn als de hierin beschreven praktijken, of met Dienstverleners waarmee wij overeenkomsten hebben afgesloten die vereisen dat persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en die verbieden dat persoonsgegevens worden bewaard, gebruikt of verstrekt voor andere doeleinden dan de gespecificeerde diensten. Wahl deelt of verstrekt geen gegevens voor commerciële doeleinden zonder uw toestemming, behalve in de gevallen die worden beschreven in dit Beleid. Enkele specifieke voorbeelden van gevallen waarin we uw persoonsgegevens delen:

 • Binnen de Wahl-familie: We kunnen persoonsgegevens intern binnen Wahl en met onze gelieerde en dochterondernemingen delen. De medewerkers van Wahl kunnen, indien nodig, toegang hebben tot persoonsgegevens om in het kader van de normale gang van zakelijke activiteiten onze diensten te leveren en Websites te laten functioneren.
 • Dienstverleners: Wij schakelen andere bedrijven en personen in om namens ons taken uit te voeren, waaronder het verzorgen van bestellingen, pakketbezorging, postverzending, gegevensanalyses, marketing-assessments, het verstrekken van analytics-gegevens, de verwerking van betalingen en data hosting. Ze hebben toegang tot de benodigde persoonsgegevens om hun taken uit te voeren, maar niet voor andere doeleinden. Meer informatie over onze Dienstverleners vindt u hier. Deze lijst kan in de loop der tijd wijzigen. Wij zullen ons inspannen om deze bijgewerkt te houden.
 • Zakelijke overdrachten: Wij kunnen andere bedrijven of activa kopen, onze eigen bedrijfsmiddelen verkopen of betrokken raken bij een faillissement, fusie, overname, reorganisatie of verkoop van activa (een "Zakelijke transactie"). In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens, inclusief persoonsgegevens van welke categorie dan ook die door Wahl zijn verzameld, tot de verkochte of overgedragen activa behoren en dus als gevolg daarvan worden gebruikt door een derde partij.
 • Rechtmatige verzoeken en veiligheid: We geven persoonsgegevens vrij wanneer wij menen dat het noodzakelijk is om te voldoen aan de wetgeving, onze belangen of eigendommen te beschermen, fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen of om de veiligheid van een persoon te beschermen. Niets in dit Beleid is bedoeld om u te beperken in uw eventuele juridische verdedigingen of bezwaren tegen het op verzoek verstrekken van uw gegevens aan een derde partij, waaronder de overheid.
 • Zakelijke en marketingpartners: We kunnen geanonimiseerde, geaggregeerde en niet-persoonlijke gegevens die we via de Websites ontvangen zonder beperking verstrekken aan bepaalde vertrouwde zakenpartners. Wahl deelt geen niet-geaggregeerde gegevens, of niet-geanonimiseerde gegevens met deze externe zakenpartners.

Cookies en online trackingtechnologieën

Sommige van onze online services, waaronder onze Websites, maken gebruik van technologieën als cookies, webbakens, apparaat- of andere identificatiemiddelen en lokale opslag om een soepele en veilige ervaring te kunnen bieden. Soms noemen we deze functies gezamenlijk "online trackingtechnologieën."  We gaan nader in op deze technologieën in ons Cookiebeleid. In ons Cookiebeleid worden ook uw keuzes beschreven en wordt uitgelegd hoe u uw voorkeuren kunt instellen.

Uw controles en keuzes

We proberen transparant te zijn over welke gegevens we verzamelen, omdat we willen dat u bewuste keuzes maakt over de manier waarop uw gegevens worden gebruikt. U kunt keuzes maken voor de persoonsgegevens die u met ons deelt. Bijvoorbeeld:

 • U kunt de gegevens die u heeft gedeeld inzien of corrigeren.
 • U kunt altijd uw account verwijderen.
 • Wanneer u ons toegang heeft gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming intrekken of beperken, tenzij wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor een legitiem zakelijk doel, of om de wet na te leven.
 • U kunt zelf beslissen of u onze aanbiedingen en marketingberichten wilt ontvangen.
 • Afhankelijk van waar u woont, kunt u ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen, u een kopie van die gegevens te verstrekken, zich afmelden voor bepaalde vormen van geautomatiseerde besluitvorming, of ons vragen om uw gegevens niet te delen.

U moet wel weten dat, wanneer u ons geen persoonsgegevens laat verzamelen of uw toestemming intrekt, u wellicht geen toegang heeft tot al onze diensten, en dat sommige van onze diensten geen rekening kunnen houden met uw voorkeuren. We zullen u laten weten of het verstrekken van persoonsgegevens verplicht is, zodat u een gegrond besluit kunt nemen over uw deelname. 

U kunt te allen tijde uw rechten laten gelden door contact met ons op te nemen via privacy@wahlclipper.com. In sommige gevallen kunnen we u vragen om ons te helpen bij het voldoen aan uw verzoek. Wanneer uw verzoek om welke reden dan ook wordt afgewezen, zullen we u de reden laten weten.

Uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen
Wilt u de persoonsgegevens die we van u hebben verzameld inzien? Dien dan een verzoek in via privacy@wahlclipper.com of via ons Algemene contactformulier. U kunt ook een verzoek indienen om de manier waarop we die gegevens gebruiken te beperken, om ze te verwijderen, of zelfs vragen om de gegevens in een eenvoudig toegankelijk formaat te verstrekken. Houd er rekening mee dat, wanneer u dit doet, bepaalde functies, waaronder de toegang tot de Websites wellicht niet meer voor u beschikbaar zijn. Houd er rekening mee dat verzoeken om uw gegevens te wissen, zelfs wanneer hieraan wordt voldaan, niet noodzakelijkerwijs garanderen dat de inhoud of gegevens volledig of uitgebreid worden verwijderd, omdat verwijderde gegevens nog in back-upkopieën kunnen blijven bestaan.

U hoeft niet te betalen om uw persoonsgegevens in te zien (of uw andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter wel een redelijk bedrag in rekening brengen wanneer uw verzoek duidelijk ongegrond, herhaaldelijk of buitensporig is. Onder dergelijke omstandigheden kunnen we ook weigeren om uw verzoek te vervullen.

Afmelden voor onze marketingberichten
Gebruikers kunnen zich afmelden voor of bezwaar maken tegen de ontvangst van bepaalde berichten van Wahl door de afmeldingsprocedure te volgen (vermeld in een dergelijke berichten), door hun accountinstellingen te wijzigen, of door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens. Het kan enige tijd duren om aan deze verzoeken te voldoen. Bepaalde product- en Websitegerelateerde berichten, zoals accountverificaties, wijzigingen of updates van websitefuncties of technische en beveiligingsberichten zijn niet optioneel.

 

Afmelden voor gerichte reclame
U kunt u afmelden voor online advertenties via http://www.aboutads.info/choices/. U kunt ook bepaalde traceringen beperken door de cookies in uw webbrowser uit te schakelen. Wanneer we uw gegevens gebruiken voor direct marketing, kunt u altijd bezwaar maken door de afmeldingsprocedure in dergelijke berichten te volgen of door uw accountinstellingen te wijzigen. Ook kunt u gerichte reclame van veel advertentienetwerken en partners onder controle houden. Wilt u niet deelnemen aan onze remarketing met Google AdWords? Dan kunt u zich afmelden in de Google's manager voor advertentievoorkeuren. U kunt zich ook afmelden voor het gebruik van cookies door externe leveranciers. Ga hiervoor naar de afmeldpagina voor Google Ads onder Google Advertising Choices. Wilt u weten hoe u uw interacties met Wahl’s cookies en andere online trackingtechnologieën kunt beheren? Raadpleeg dan ons Cookiebeleid.

 

Onze reactie
Wij proberen om binnen 30 dagen op alle wettige verzoeken te reageren. Soms hebben we meer dan een maand nodig, als u verzoek bijzonder complex is of wanneer u meerdere verzoeken heeft ingediend. In dat geval zullen we u dat laten weten en u op de hoogte houden.

We kunnen specifieke gegevens van u nodig hebben om uw identiteit te kunnen bevestigen en vast te stellen dat u recht heeft op inzage van uw persoonsgegevens (of om andere rechten die u heeft uit te oefenen). Dit is een veiligheidsmaatregel om te zorgen dat er geen persoonsgegevens worden onthuld aan iemand die daar geen recht op heeft. We kunnen ook contact met u opnemen om nadere informatie bij u op te vragen in verband met uw verzoek, om sneller een reactie te kunnen geven.

 

Niet traceren
Wahl heeft op dit moment geen procedure in werking om automatisch te reageren op "Do Not Track" (DNT)-signalen van webbrowsers, mobiele apparaten of andere mechanismen. Volgens de industrienormen kunnen derden in de loop der tijd informatie, waaronder persoonsgegevens, verzamelen over uw online activiteiten op verschillende websites of online diensten, wanneer u Websites gebruikt.

 

Non-discriminatie
Wij zullen u niet discrimineren vanwege de uitoefening van uw rechten of gemaakte keuzes, vooral wanneer u hiermee voldoet aan de geldende wetgeving, tenzij dit om een andere reden noodzakelijk of toegestaan is. We zullen u bijvoorbeeld nooit goederen of diensten van een andere kwaliteit leveren, suggereren dat u een andere prijs of tarief kunt krijgen voor goederen of diensten, of een andere kwaliteit goederen of diensten, u goederen of diensten ontzeggen, of u andere prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, met inbegrip van het toekennen van kortingen of andere voordelen of het opleggen van boetes.

Indien toegestaan, kunnen we bepaalde financiële incentives aanbieden, die kunnen leiden tot verschillen in prijs, tarief of kwaliteitsniveau. De incentive moet in redelijke verhouding staan tot de waarde die uw persoonsgegevens voor ons hebben en er moeten schriftelijke voorwaarden aan verbonden zijn die de materiële aspecten van het programma beschrijven. Voor deelname aan een financieel incentiveprogramma moet u vooraf instemmen met uw aanmelding hiervoor. Deze kunt u echter te allen tijde weer intrekken.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Over het algemeen bewaren we de gegevens die we verzamelen alleen zolang dit nodig is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, of wanneer dit anderszins wettelijk vereist is. Na beëindiging of deactivering van een account voor de Websites, kunnen we uw gegevens en inhoud gedurende een commercieel redelijke tijdsperiode bewaren voor doelstellingen zoals back-ups, archivering en controle, of we kunnen uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen als onderdeel van een gegevensbewaarplan en ons cyberhygiënebeleid. We zullen uw persoonsgegevens ook verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor een van de voorgaande doeleinden.

Internationale gegevensoverdracht

De informatie die Wahl over u verzamelt, kan worden overgedragen, verwerkt, onderhouden en ingezien buiten uw eigen rechtsgebied of in een rechtsgebied met andere privacywetten, die minder bescherming bieden. Wanneer u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt of in een andere regio met een wetgeving die kan verschillen van die in de Verenigde Staten, en ons toestaat informatie over u te verzamelen, moet u er rekening mee houden dat Wahl (en/of onze Dienstverleners) die informatie kan overdragen, verwerken en opslaan in de Verenigde Staten. Nadat uw gegevens zijn overgedragen, heeft u wellicht geen verhaalmogelijkheid meer op basis van uw lokale wetgeving.

Persoonsgegevens van kinderen en veiligheid

Ondanks ons veiligheids- en privacybeheer, kan Wahl niet garanderen dat de Websites geheel vrij zijn van illegaal, beledigend of anderszins ongepast materiaal, of dat u geen ongepast of illegaal gedrag van andere gebruikers tegenkomt bij gebruik van de Websites. U kunt Wahl helpen door ons op de hoogte te stellen van elk ongewenst contact door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens.

Kinderen jonger dan zestien (16) jaar mogen geen gegevens verstrekken aan onze Websites, of deze gebruiken. Wanneer wij erop worden gewezen dat bepaalde informatie betrekking heeft op of afkomstig is van een kind jonger dan zestien (16) jaar, zullen we deze onmiddellijk verwijderen. Stuur een melding naar privacy@wahlclipper.com wanneer we mogelijk gegevens hebben verzameld van of over een kind jonger dan zestien (16) jaar.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen dit Beleid van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van dit Beleid zal van toepassing zijn op ons gebruik van uw informatie en bevindt zich op onze Websites. We zullen u op de hoogte brengen van wezenlijke wijzigingen in dit beleid door een melding op de Websites te plaatsen of door communicatie met u via de diensten, of door u een e-mail te zenden naar een e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt. 

California Consumer Privacy Notice

Deze California Consumer Privacy Notice (privacyverklaring voor consumenten in Californië) is een aanvulling op de informatie in ons Privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op inwoners van Californië ("Consumenten" of "U"). Wij hanteren dit Beleid om te voldoen aan de California Privacy Act of 2018 ("CCPA"), de California Privacy Rights Act ("CPRA"), en andere Californische privacywetgeving. Voor de termen die zijn omschreven in de CCPA of CPRA gelden dezelfde definities als in deze California Consumer Privacy Notice.

Gegevens die wij verzamelen
Wij verzamelen gegevens die een specifieke gebruiker of apparaat identificeren, beschrijven, er betrekking op hebben, ernaar verwijzen, of ermee geassocieerd kunnen worden, of er redelijkerwijze direct of indirect aan gekoppeld kunnen worden ("persoonsgegevens"). In het bijzonder hebben we in de afgelopen 12 maanden de volgende categorieën gegevens verzameld:

 1. persoonlijke identificatiemiddelen  (zoals uw naam, alias, postadres, uniek persoonlijk identificatiemiddel, online identificatiemiddel, IP-adres, e-mailadres, accountnaam, socialezekerheidsnummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of soortgelijke identificatiemiddelen);
 2. categorieën persoonsgegevens vermeld in de California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e) bijvoorbeeld een naam, handtekening, socialezekerheidsnummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, nummer van rijbewijs of staatsidentiteitskaart, verzekeringsnummer, opleiding, werk, werkgeschiedenis, bankrekeningnummer, creditcardnummer, bankpasnummer, of andere financiële, medische of zorgverzekeringsgegevens);
 3. beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving (zoals uw leeftijd, ras, staatsburgerschap, religie of geloof, huwelijkse staat, medische toestand, lichamelijk of geestelijk handicap, geslacht, veteraan of militaire status);
 4. commerciële informatie (zoals registratie van persoonlijke eigendommen, producten of gekochte, verkregen of overwogen diensten, of andere bestel- of gebruiksgeschiedenis of trends);
 5. biometrische gegevens  (zoals stemopnames, vingerafdrukken, toetsaanslagpatronen en -ritmes; maar onze verzameling van gegevens in deze categorie beperkt zich tot foto's en vrijwillig verstrekte video's, zoals de inzendingen voor "Wahl Man of the Year", en oogtrackingtechnologie; en wij verzamelen geen zintuiglijke of biometrische gegevens zoals omschreven in andere wetten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Illinois Biometric Information Privacy Act)
 6. internet of andere soortgelijke netwerkactiviteit (zoals browsinggeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over uw interactie met een website, app of advertentie);
 7. locatiegegevens (alle gegevens die worden gebruikt om uw fysieke locatie te bepalen);
 8. zintuiglijke gegevens  (zoals audio, elektronische, visuele, thermische, olfatische of soortgelijke gegevens);
 9. professionele of werkgerelateerde informatie (zoals de huidige of eerder beklede functies);
 10. afgeleide gegevens uit andere persoonlijke informatie  (zoals een profiel van de voorkeuren, kenmerken, gedrag en opvattingen van een persoon).

In het kader van deze sectie omvat de persoonlijke informatie geen openbare gegevens, geanonimiseerde of geaggregeerde gebruikersgegevens, of gegevens die buiten het bereik van de CCPA en CPRA vallen, zoals: (1) gezondheids- en medische gegevens die vallen onder de Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 ("HIPAA") en de California Confidentiality of Medical Information Act ("CMIA") of klinische onderzoeksgegevens; of, (2) persoonsgegevens die vallen onder sectorspecifieke wetgeving, zoals de Fair Credit Reporting Act ("FCRA"), de Gramm-Leach-Bliley Act ("GLBA"), de California Financial Information Privacy Act ("FIPA"), en de Driver’s Privacy Protection Act of 1994.

Melding van financiële incentive
We kunnen loterijen, prijsvragen of andere soortgelijke promotiecampagnes organiseren. Wanneer u zich aanmeldt of registreert, vragen we u gewoonlijk om de hierboven vermelde gegevens. Omdat voor deze campagnes persoonsgegevens worden verzameld, kunnen ze volgens de Californische wetgeving worden beschouwd als "financiële incentiveprogramma's". Voor ons is de waarde van uw persoonsgegevens gerelateerd aan de waarde van de gratis of in prijs verlaagde producten of diensten, of andere voordelen die u verkrijgt, of die worden verstrekt als onderdeel van de betreffende loterijen, prijsvragen of andere campagnes, minus de kosten voor het aanbieden van die producten, diensten en voordelen aan de deelnemers.

U kunt te allen tijde afzien van deelname aan een loterij, prijsvraag of andere soortgelijke promotiecampagne. Neem dan

contact met ons op of gebruik de methode die wordt vermeld in de betreffende regels.

Verstrekking van persoonsgegevens
Wahl heeft in de afgelopen twaalf (12) maanden geen persoonsgegevens verkocht. In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben we de volgende categorieën persoonsgegevens gedeeld met andere leden van de Wahl-familie, onze dienstverleners en derden, met wie we uw gegevens met uw instemming mochten delen:

 • identificatiemiddelen
 • klantenbestanden
 • commerciële informatie
 • internet- of andere netwerkactiviteiten
 • locatiegegevens
 • uit persoonsgegevens afgeleide informatie

Doelbinding
We proberen u altijd te laten weten waarom we uw persoonsgegevens verzamelen. We proberen ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken, bewaren en delen wanneer dit in verhouding staat tot dat doel en hiervoor redelijkerwijze noodzakelijk is. Wanneer ze worden verwerkt voor niet-gerelateerde doelen, zullen we u dat laten weten.

Uw rechten en keuzes volgens de CCPA
De CCPA geeft inwoners van Californië specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Deze rechten omvatten:

 • Toegang tot specifieke gegevens en gegevensportabiliteit. U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld en hoe we die gegevens hebben gebruikt of verstrekt, zoals: (1) welke categorieën persoonsgegevens we over u hebben verzameld; (2) uit welke categorieën bronnen we persoonsgegevens over u hebben verzameld; (3) het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van die persoonsgegevens; (4) de categorieën derden met wie we die persoonsgegevens delen; en, (5) welke specifieke persoonsgegevens we over u hebben verzameld.
 • Verwijderingsverzoek. U heeft het recht om ons te vragen om persoonsgegevens te verwijderen die we in de afgelopen 12 maanden over u hebben verzameld en die we nog bewaren, met enkele uitzonderingen. Zodra we uw verifieerbare consumentenverzoek (zie hieronder) hebben ontvangen en bevestigd, zullen we de betreffende gegevens uit onze administratie verwijderen, tenzij er een uitzondering geldt of wij of onze dienstverleners deze gegevens nodig hebben om:  (1) de transactie waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld te voltooien, een product of dienst te leveren waarom u heeft gevraagd, of om maatregelen te nemen die naar redelijke verwachting nodig zullen zijn binnen de context van onze verdere zakelijke relatie met u; (2) veiligheidsincidenten te ontdekken, te beschermen tegen kwaadaardige, bedrieglijke, frauduleuze of illegale activiteiten, of de verantwoordelijken voor dergelijke activiteiten te vervolgen; (3) te voldoen aan de geldende staats- of federale regelgeving of om aan een wettelijke of andere verplichting te voldoen door intern en op wettige wijze gebruik te maken van de persoonsgegevens; (4) uitsluitend intern gebruik mogelijk te maken dat redelijkerwijze aansluit bij de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons; of, (5) voor een ander doel zoals bedoeld in Cal. Civ. Code Section 1798-105(c)-(d) en zoals gewijzigd.

Uw rechten volgens de CCPA uitoefenen
Binnen een periode van 12 maanden mag u tweemaal een verifieerbaar klantverzoek indienen voor inzage of gegevensportabiliteit. Wilt u de hierboven beschreven rechten op inzage, gegevensportabiliteit en verwijdering uitoefenen? Dien dan een verifieerbaar consumentenverzoek bij ons in:

Alleen uzelf of een persoon die staat ingeschreven bij de California Secretary of State en die u machtigt om namens u te handelen kan een verifieerbaar consumentenverzoek indienen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Wanneer het verzoek wordt ingediend door een tussenpersoon, behouden we ons het recht voor om een ondertekende machtiging of verificatie van de identiteit van deze tussenpersoon door u te eisen, om de privacy van de opgevraagde persoonsgegevens te beschermen. U kunt ook een verifieerbaar consumentenverzoek indienen namens een minderjarige.

Wanneer u ons telefonisch of via de hierboven vermeld website benadert, krijgt u toegang tot ons formulier voor het indienen van een verifieerbaar verzoek. Maar in het algemeen moet uw verifieerbare verzoek:

 • voldoende informatie verschaffen om ons in staat te stellen om redelijkerwijze te verifiëren dat u de persoon bent over wie wij persoonsgegevens hebben verzameld, of dat u de gemachtigde vertegenwoordiger van die persoon bent;
 • en voldoende details over uw verzoek bevatten om ons in staat te stellen het te begrijpen, te beoordelen en erop te reageren.

We wijzen u erop dat we u geen gegevens kunnen verstrekken die worden opgevraagd via een verzoek om toegang of gegevensportabiliteit, of voldoen aan een verwijderingsverzoek, wanneer we uw identiteit of machtiging voor het indienen van het verzoek niet kunnen verifiëren en/of niet kunnen bevestigen of de persoonsgegevens betrekking hebben op uzelf. We proberen om ongeoorloofde inzage in uw gegevens te vermijden. Daarom behouden we ons het recht voor om aanvullende informatie van u te eisen om uw verzoek te kunnen verifiëren, voordat we erop reageren. Alle informatie die ons wordt verstrekt in een verifieerbaar klantverzoek wordt uitsluitend gebruikt om de identiteit van de aanvrager of zijn bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren. We behouden ons ook het recht voor om dergelijke verzoeken te weigeren, wanneer we reden hebben om te geloven dat het verzoek frauduleus is of de beveiliging van persoonsgegevens in gevaar kan brengen. Wanneer we een verzoek weigeren, zullen we u dat laten weten en uitleggen waarom.

Vorm van reactie en termijn
Binnen tien (10) dagen na ontvangst van uw verzoek, zullen we u laten weten dat we het hebben ontvangen en zullen we u informeren u over de manier waarop we uw verzoek zullen verwerken. We proberen binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst van een verifieerbaar consumentenverzoek te reageren. En wanneer we meer tijd nodig hebben om te reageren, zullen we u schriftelijk laten weten waarom we meer tijd nodig hebben en hoeveel. Wanneer u, bijvoorbeeld, een account bij ons heeft, zullen we onze schriftelijke reactie via die account geven. Wanneer u geen account bij ons heeft, zullen we onze schriftelijke reactie afhankelijk van uw keuze per post of e-mail versturen.

Alle informatie die wij verstrekken betreft uitsluitend de periode van twaalf (12) maanden vóór ontvangst van het verifieerbare consumentenverzoek. In de reactie die wij geven, zullen we ook uitleggen waarom we niet aan een verzoek kunnen voldoen, indien van toepassing. Voor gegevensportabiliteitsverzoeken zullen we u de persoonsgegevens verstrekken in een vorm die direct bruikbaar is, zodat u de gegevens zonder problemen van de ene naar de andere instantie kunt versturen. We brengen geen kosten in rekening voor het verwerken of reageren op uw verifieerbare consumentenverzoek, tenzij het verzoek buitensporig, herhaaldelijk of overduidelijk ongegrond is. Wanneer wij vaststellen dat kosten voor het verzoek gerechtvaardigd zijn, zullen we u vertellen waarom en u een kostenraming sturen voordat we aan uw verzoek voldoen.

Zoals eerder vermeld, kunnen wij gevoelige gegevens verzamelen of verwerken, indien nodig of vereist om diensten te verlenen waarom u heeft gevraagd, om u te informeren over andere producten of diensten, en om contact met u op te nemen via opiniepeilingen om uw mening te vragen. U kunt ons vragen die gegevens te verwijderen, behalve in enkele uitzonderingen vermeld in de CCPA.

Overige privacyrechten in Californië
Onder de California Civil Code, artikel 1798.83 (bekend als de wet "Shine the Light"), kunnen inwoners van Californië bepaalde informatie opvragen over verstrekking in het voorgaande kalenderjaar van persoonsgegevens aan derden voor directmarketingdoeleinden. Indien u een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u ons schrijven op het onderstaande adres of via privacy@wahlclipper.com met "Request for California Privacy Information” in de onderwerpregel en in het bericht zelf. We zullen uw verzoek inwilligen binnen dertig (30) dagen of zoals anderszins vereist door de statuten. Houd er rekening mee dat niet alle gegevensuitwisselingen worden afgedekt door de wet "Shine the Light” en dat alleen gegevens betreffende afgedekt delen in ons antwoord worden opgenomen.

Privacyverklaring voor Europa en het Verenigd Koninkrijk

Deze Privacyverklaring voor Europa en het Verenigd Koninkrijk is een aanvulling op de informatie in ons Privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op deze rechtsgebieden.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming
Wanneer u binnen de Europese Unie de website van Wahl bezoekt, er iets koopt of zich registreert, of wanneer u een andere website of onlinedienst van ons gebruikt, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt door Wahl GmbH. Onze EU-functionaris voor gegevensbescherming is Norbert Gaulocher en hij is bereikbaar via:

Am Erlenbach 2 88662

Überlingen, Germany.

E-Mail: datenschutz@wahlgmbh.com

 

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens voor het VK is Wahl (UK) Limited. Contactgegevens:

Wahl (UK) Limited

Sterling House, Clipper Close

Ramsgate, Kent, CT12 5GG

E-Mail: data.protection@wahl.co.uk.

 

Bronnen en categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken, onze reden en wettelijke grondslagen
Wanneer dat is toegestaan, kunnen wij de hierboven omschreven persoonsgegevens verzamelen. Uw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om u de producten en diensten van Wahl te leveren waarom u heeft gevraagd. Ze kunnen ook worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die ons zijn opgelegd en om onze legitieme belangen te behartigen, bijvoorbeeld om uw ervaring te personaliseren, onze diensten te ontwikkelen en verbeteren of om illegale activiteiten te ontdekken. Wanneer u vooraf toestemming heeft gegeven, kunnen de persoonsgegevens ook gebruikt worden om u aanbiedingen en promoties te sturen.

U heeft een aantal rechten, waaronder het recht om te verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, of om uw marketingvoorkeuren te wijzigen (u kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken). Zie hierboven de sectie “Uw controles en keuzes” voor meer informatie over het beheer van uw marketingvoorkeuren of het verwijderen van uw account.

Klachten
Inwoners van het Verenigd Koninkrijk hebben te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner's Office (ICO), de regelgevende instantie in het Verenigd Koninkrijk voor problemen met gegevensbescherming (https://ico.org.uk/for-the-public). We zouden echter graag de gelegenheid krijgen om uw problemen aan te pakken voordat u de ICO benadert, dus neem alstublieft eerst contact op met ons.

Inwoners van de EU hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij hun plaatselijke Toezichthouder voor gegevensbescherming.

Braziliaanse privacyverklaring

Deze Privacyverklaring voor Brazilië is een aanvulling op de informatie in ons Privacybeleid en is uitsluitend van toepassing op dit rechtsgebied.

Contactgegevens
Wanneer u onze website bezoekt, er iets koopt of zich registreert, of wanneer u een andere website of onlinedienst van ons gebruikt, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt door WAHL CLIPPER COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS PARA CABELO LTDA, een vestiging van een private rechtspersoon, ingeschreven in de CNPJ/MF onder nr. 08.011.326/0001-26, met als adres Rua Professor Luiz Leite, n. 150, Eldorado, in de stad São José dos Campos-São Paulo-Brazil, postcode 12.238-576. 

Uw eventuele vragen of opmerkingen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken kunnen worden gericht aan Wahl via contatolgpd@wahlbrasil.com.br of telefonisch via +55 12.39554810.  

Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden voornamelijk gebruikt om u de producten en diensten van Wahl te leveren waarom u heeft gevraagd. Ze kunnen ook worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die ons zijn opgelegd of om onze legitieme belangen te behartigen, bijvoorbeeld om uw ervaring te personaliseren, onze diensten te ontwikkelen en verbeteren, of om illegale activiteiten te ontdekken. Wahl kan ook persoonsgegevens verwerkten om aan de geldende lokale wet- en regelgeving te voldoen in het gebied waar onze producten en diensten worden aangeboden. Wanneer u vooraf toestemming heeft gegeven, of wanneer er sprake is van een legitiem belang, kunnen ze ook gebruikt worden om u aanbiedingen en promoties te sturen.

Uw rechten
Volgens de Braziliaanse wetgeving voor gegevensbescherming heeft u een aantal rechten, waaronder het recht om te bevestigen of er persoonsgegevens van u worden verwerkt, te verzoeken om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens, of om uw marketingvoorkeuren te wijzigen (u kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken). Zie hierboven de sectie “Uw controles en keuzes” voor meer informatie. U kunt ook contact met ons opnemen via het bovenstaande adres of via contatolgpd@wahlbrasil.com.br. Vermeld a.u.b. in het onderwerpveld "Privacy Information Request" en vermeld dit ook in het bericht zelf. We zullen uw verzoek behandelen binnen dertig (30) dagen of binnen de wettelijk vereiste termijn.

Andere contactgegevens voor specifieke rechtsgebieden

Latijns-Amerika
 
Australia and New Zealand
Wahl Australia PTY LTD is gevestigd te U 1 70 Dulacca St Acacia Ridge, Queensland, 4110 Australië. Uw eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken kunnen worden per e-mail worden gestuurd naar contactus@wahl.com.au of u kunt bellen naar het Australische telefoonnummer: +61 (07) 3272 4289 en het Nieuw-Zeelandse nummer:  +64 (04) 589 8819.

 
Canada
Wahl Canada Inc. is gevestigd te 165 Riviera Dr, Markham, ON L3R 5J6. Uw eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken kunnen worden gericht aan het postadres van Wahl, via e-mail naar info@wahlcanada.com of telefonisch via +1 (866) 787-9245.

 
China
 
Hongarije
Wahl Hungária Kft. is gevestigd te 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 6. Uw eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken kunnen worden per e-mail worden gestuurd naar hr@wahl.huof telefonisch via +27 11 454 4848.

 
India
 
Japan
E-Mail: info@wahl.co.jp

Telefoonnummer: +81 3 5333 2955

 
Midden-Oosten en Afrika


Singapore
Wahl Singapore is gevestigd te 51 Goldhill Plaza, #12-07, Singapore 308900. Uw eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken kunnen worden per e-mail worden gestuurd naar customerservice@wahlsea.com.

 
Zuid-Afrika
Wahl South Africa is gevestigd te Bedfordview, Gauteng, Zuid-Afrika. Uw eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken kunnen worden per e-mail worden gestuurd naar social@wahlsa.com of u kunt bellen naar +27 11 454 4848.

 
Russia
E-Mail: contact@wahlrus.ru

Telefoonnummer: +7 495 121 06 41

 
Turkije
Vietnam

Algemene contactgegevens

Wahl Clipper Corporation is gevestigd te 2900 North Locust Street, Sterling, Illinois 61081. Uw eventuele vragen, opmerkingen of klachten over de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken kunnen worden gericht aan het postadres van Wahl, via e-mail naar privacy@wahlclipper.com of u kunt bellen naar +1 (844) 999-0307.